Chovatelská stanice
"z Města Touškova"

Informace o výstavách:

Snem každého majitele psa s průkazem původu je určitě uspět na výstavě a získat tak pro našeho čtyřnohého přítele patřičné ocenění. Na této stránce se vystavovatelé – začátečníci dozví základní informace o výstavních titulech udělovaných na výstavách vyššího typu.  

CAJC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1.

CAC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a šampiónů známkou výborný 1.

Res. CAC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a šampiónů známkou výborný 2. Titul se uděluje jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC v případě, že by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný 1.

CACIB + Res. CACIB - o tento titul soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampiónů obdrželi V1 nebo V2.

BOB - o tento titul soutěží oba CAJC, CACIB pes a CACIB fena.

Zadávání CAC ČR a CACIB FCI se řídí předpisy ČMKU a FCI.

Řád pro udělování titulu Český šampion:

Udělení titulu „Český šampion“ je podmíněno čtverým získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národních, speciálních nebo klubových výstavách. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a nejméně od dvou rozhodčích. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR. Po získání předepsaného počtu CAC zašle majitel psa či feny osvědčení o získání CAC a originál průkazu původu psa sekretariátu ČMKU Praha, U Pergamenky 3, 170 00 se žádostí o potvrzení titulu „Šampion ČR“. Pokud na výstavě získá CAC ČR jedinec, který již má potvrzený titul Šampion krásy ČR, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel Res. CAC. Potvrzení titulu si ověří majitel jedince oceněného Res. CAC na sekretariátě ČMKU.

Řád pro udělování titulu Klubový šampion:

Podmínky pro získání titulu jsou:

a) členství v klubu KCHTS

b) účast na klubové výstavě

c) získání některého z uvedených titulů: Klubový vítěz, vítěz Speciální výstavy, Národní vítěz, CACIB, BOB, Šampion CZ či jiné země FCI, Junioršampion CZ či jiné členské země FCI, Interšampion.


Bodový limit: pes 250 bodů, fena 200 bodů.


Bodování se započítává od 1.1.1997 dle následující tabulky:
 

 

 

TYP

VÝSTAVY

 

OCENĚNÍ

Národní
Klubová
Mezinárodní
Světová

 

 

Speciální

 

Zahraniční
Výborný I

5

6

8

10

Výborný II

4

5

7

9

Výborný III

3

4

6

8

Výborný IV

2

3

5

7

CAJC, či obdoba

6

7

9

11

Národní vítěz

10

-

-

-

Klubový vítěz

-

10

-

-

Vítěz spec. výst.

-

10

-

-

Res. CAC

5

6

8

10

CAC, či obdoba

7

8

10

12

Res. CACIB

-

-

12

14

CACIB

-

-

16

18

BOB

11

12

13

15

BIG, BIS

13

-

15

17

Evropský vítěz

-

-

-

30

Světový vítěz

-

-

-

50

 

Řád pro udělování titulu Interšampion (pro plemena bez pracovních zkoušek):
Jedinec musí získat na mezinárodních výstavách 4x ocenění CACIB. Tato ocenění podléhají mezinárodní certifikaci FCI v Bruselu a pes je musí získat alespoň od 3 rozhodčích a ve třech různých zemích. Mezi prvním a posledním CACIBem musí být časové rozmezí alespoň 1 rok a 1 den.

 

 

 

 

pohar small


vytvořeno s použitím katalogů z MVP a zpravodaje KCHTŠ č. 1/2000