Chovatelská stanice
"z Města Touškova"

Informace o výstavách:

Snem každého majitele psa s průkazem původu je určitě uspět na výstavě a získat tak pro našeho čtyřnohého přítele patřičné ocenění. Na této stránce se vystavovatelé – začátečníci dozví základní informace o výstavních titulech udělovaných na výstavách vyššího typu.  

CAJC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou výborný 1.

CAC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a šampiónů známkou výborný 1.

Res. CAC - zadává se psům a fenám oceněným ve třídě otevřené, mezitřídě, pracovní a šampiónů známkou výborný 2. Titul se uděluje jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC v případě, že by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný 1.

CACIB + Res. CACIB - o tento titul soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve třídách otevřené, mezitřídě, pracovní a šampiónů obdrželi V1 nebo V2.

BOB - o tento titul soutěží oba CAJC, CACIB pes a CACIB fena.

Zadávání CAC ČR a CACIB FCI se řídí předpisy ČMKU a FCI.

Řád pro udělování titulu Český šampion:

Udělení titulu „Český šampion“ je podmíněno čtverým získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národních, speciálních nebo klubových výstavách. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a nejméně od dvou rozhodčích. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR. Po získání předepsaného počtu CAC zašle majitel psa či feny osvědčení o získání CAC a originál průkazu původu psa sekretariátu ČMKU Praha, U Pergamenky 3, 170 00 se žádostí o potvrzení titulu „Šampion ČR“. Pokud na výstavě získá CAC ČR jedinec, který již má potvrzený titul Šampion krásy ČR, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě obdržel Res. CAC. Potvrzení titulu si ověří majitel jedince oceněného Res. CAC na sekretariátě ČMKU.

Řád pro udělování titulu Klubový šampion:

Podmínky pro získání titulu jsou:

a) členství v klubu KCHTS

b) účast na klubové výstavě

c) získání některého z uvedených titulů: Klubový vítěz, vítěz Speciální výstavy, Národní vítěz, CACIB, BOB, Šampion CZ či jiné země FCI, Junioršampion CZ či jiné členské země FCI, Interšampion.


Bodový limit: pes 250 bodů, fena 200 bodů.


Bodování se započítává od 1.1.1997 dle následující tabulky:
 

 

 

TYP

VÝSTAVY

 

OCENĚNÍ

Národní
Klubová
Mezinárodní
Světová

 

 

Speciální

 

Zahraniční
Výborný I

5

6

8

10

Výborný II

4

5

7

9

Výborný III

3

4

6

8

Výborný IV

2

3

5

7

CAJC, či obdoba

6

7

9

11

Národní vítěz

10

-

-

-

Klubový vítěz

-

10

-

-

Vítěz spec. výst.

-

10

-

-

Res. CAC

5

6

8

10

CAC, či obdoba

7

8

10

12

Res. CACIB

-

-

12

14

CACIB

-

-

16

18

BOB

11

12

13

15

BIG, BIS

13

-

15

17

Evropský vítěz

-

-

-

30

Světový vítěz

-

-

-

50

 

Řád pro udělování titulu Interšampion (pro plemena bez pracovních zkoušek):
Jedinec musí získat na mezinárodních výstavách 4x ocenění CACIB. Tato ocenění podléhají mezinárodní certifikaci FCI v Bruselu a pes je musí získat alespoň od 3 rozhodčích a ve třech různých zemích. Mezi prvním a posledním CACIBem musí být časové rozmezí alespoň 1 rok a 1 den.

 

 

 

 

pohar small


vytvořeno s použitím katalogů z MVP a zpravodaje KCHTŠ č. 1/2000


 

 

 

Informationen über Hundeausstellungen

 

Jeder Hundeeigentümer hat bestimmt den Traum, mit seinem Hund einen Erfolg auf der Hundeausstellung zu haben. Auf diese Seite sind eine Grundinformationen über Ausstellungstiteln zu Verfügung.   CAJC - Titel für den Rüde und die Hündin, die in der Jugendklasse „Vorzüglich 1“ bekammen.

 

CAC - der Tschech. Republik - Titel für den Rüde und die Hündin, die in der Tschechischen Republik in der Offene-, Zwischen-, Arbeit- und Championklasse „Vorzüglich 1“ bekammen.

 

Res. CAC - diesen Titel kann der Richter dem Rüde und der Hündin zuweisen, die in der Offene-, Zwischen-, Arbeit- und Championklasse „Vorzüglich 2“ bekammen – aber nur wenn der Hund außerordentliche Qualitäten hat.

 

CACIB + Res. CACIB - über diesen Titel extra Rüden und Hündinen wetteifern, die in der Offene-, Zwischen-, Arbeit- und Championklasse „Vorzüglich 1“ und „Vorzüglich 2“ bekammen.

 

BOB - oüber diesen Titel beide CAJC, CACIB Rüde und CACIB Hündin wetteifern.

 

Die CAC der Tschechischen Republik- und CACIB FCI Zuweisung richtert sich nach den ČMKU und FCI Vorschriften. 

 

Wie bekommt der Hund den Titel „Champion der Tschechischen Republik“? 

 

Der Hund muß 4x CAC bekommen (davon mindestens 2x auf der Internationalhundeausstellung und die anderen CAC auf den National-, Spezial- oder Klubausstellungen bekommen). Diese 4 Titel muß der Hund mindest binnen 2  Kalendarsjahren und unter  2 Richtern bekommen.    

 

Wie bekommt der Hund den Titel „Internationaler-Schönheits-Champion“?

 

(für Hunde ohne Arbeitsprüfung): Der Hund muß 4 durch die FCI bestätigte CACIB haben. Diese vier CACIB muß der Hund mindest unter 3 verschiedenen Richtern und mindest in 3 Länder bekommen. Zwischen dem ersten und dem letzten CACIB muß mindest ein Jahr und ein Tag liegen.

 

Wie bekommt der Tibet Spaniel den Titel „Tibetspanielzüchterklub Champion“?

 

Bediengungen:

- Mitgliedschaft in Tibetspanielzüchterklub 

- Teilnahme an Klubausstellung

- Gewinn eines aus diesen Titel: der Klubsieger, der Spezialausstellungsieger, der Nationalsieger, CAC, CACIB, BOB, der Champion der Tschech. Republik oder des anderen FCI Land, Juniorchampion der Tschech. Republik oder des anderen FCI Land, der Interchampion.                      

 

Limit für Gewinn dieses Titels: der Rüde 250 Punkte, die Hündin 200 Punkte.

 

 

der

Typ      

der

Ausstellung

Würdigung

National

Klubausstellug

Intenational

Welthundeausstell.

 

 

Spezialausstellung

 

Aussländische

Vorzüglich I

5

6

8

10

Vorzüglich II

4

5

7

9

Vorzüglich III

3

4

6

8

Vorzüglich IV

2

3

5

7

CAJC, oder Analogie

6

7

9

11

Nationalsieger

10

-

-

-

Klubsieger

-

10

-

-

Spezialausstell. Sieger

-

10

-

-

Res. CAC

5

6

8

10

CAC, oder Analogie

7

8

10

12

Res. CACIB

-

-

12

14

CACIB

-

-

16

18

BOB

11

12

13

15

BIG, BIS

13

-

15

17

Europa - Sieger

-

-

-

30

Welt - Sieger

-

-

-

50

 

 

pohar small


mit der Benützung der IHA-Kataloge und Tibetspanielzüchterklubzeitschrift Nummer 1/2000 geschafft


 

 

Vorstellung unserer Tibet Spaniel

 
 
 
m pes2 foto 03 small sp11m
 
 
 
 
 

Ich. Buster Ambalika


geb. am 23. 11. 1995
Zuchtbuch Nr.: CMKU/TS/136/95/98
 
Farbe: dunkel Rot - Zobelfarbe
PRA Untersuchung: Negativ (´02) 
Ausstellungstitel:
6x CAC der Tschechischen Republik
2x CAC SR
1x CWC
5x Res. CAC der Tschechischen Rep.
1x Res. CAC SR
5x CACIB
3x Res. CACIB
5x BOB
Zw. Rasy
Najlepszy Pies w Rasie
Klubchampion
Champion der Tschechischen Rep.
Interchampion

 

 

Ahnentafel

Diplom vo FCI

sp7m

foto 04 small

 

 
 

Cindy - Acacia Brodecká alej

 
geb. am 15. 7. 1999
Zuchtbuch Nr.: CMKU/TS/402/99/00 
Farbe: particolor
PRA Untersuchung: Negativ (´02)
HD-D: A/A 
Ausstellungstitel:
CAJC
die Beste aus den Jüngeren
res. CAC
CAC
CACIB
Vorzüglich 1

Ahnentafel

29 06 03 1 small

           

sp9m

 

 

Ich. Buster Ambalika (Endy)

 

23. 11. 1995 - 1. 2. 2013
číslo zápisu: CMKU/TS/136/95/98
barva: sytě zlatá sobolí

výstavní ocenění:
6x CAC ČR
2x CAC SR
1x CWC
5x Res. CAC ČR
1x Res. CAC SR
5x CACIB
3x Res. CACIB
5x BOB
2x vítěz třídy čestné
Zw. Rasy
Najlepszy Pies w Rasie
Klubový šampion Český šampion
interšampion

rodokmen

diplom FCI

 

sp7m

 

 

 
 

Cindy - Acacia Brodecká alej


15. 7. 1999 - 19. 7. 2011

číslo zápisu: CMKU/TS/402/99/00
barva: particolor
vyšetření DKK: A/A

výstavní ocenění:
1x CAJC
1x Optimus mladších
1x CAC
1x CACIB

rodokmen

foto 04 small

 

29 06 03 1 small

 

 

 

 

m pes2 foto 03 small sp11m
Tento pár získal na klubové výstavě 2002 v Libochovicích ocenění "Nejlepší pár"

 

Introduction of our tibbies

 
 
 
m pes2 foto 03 small sp11m

This couple won during  club show in Libochovice (2002) competition  "The best pair".

 
 
 
 

Ich. Buster Ambalika


he was born on: 23. 11. 1995
pedigree Nr.: CMKU/TS/136/95/98 
colour: dark gold - sable
PRA test (´02): negative
Dog show awards:
6x CAC of Czech Rep.
2x CAC of Slowakia
1x CWC of Poland
5x Res. CAC of Czech Rep.
1x Res. CAC of Slowakia
5x CACIB
3x Res. CACIB
5x BOB
2x winner of Honourclass
Zw. Rasy
Najlepszy Pies w Rasie
Club champion
Champion of Czech Republic
Interchampion

 

pedigree
diplom of FCI

sp7m

foto 04 small

 

 
 

Cindy - Acacia Brodecká alej

 
she was born on: 15. 7. 1999
pedigree Nr.: CMKU/TS/402/99/00
 
colour: particolor
PRA test (´02): negative
HDD: A
 
Dog show awards:
CAJC
Optimus minor
CAC of Czech Rep.
CACIB
Excellent 1

pedigree

29 06 03 1 small

           

sp9m